images/trad-hast.png

Hållbar utveckling för hästföretagande - med miljömålen i fokus

Ecostables syfte är att bygga kunskap kring hållbar hästverksamhet och uppnå hållbarhetsmålen tillsammans med kunder inom hästbranschen. Bakgrunden till Ecostables är Madeleines passion kring hållbarhetsfrågor kopplat till hållbar hästhållning.

Våra kunder och samarbeten

images/eqvital.png
images/alwaysyourfriend.png

Våra tjänster

Målet är att bygga en välformulerad hållbarhetsplan för er verksamhet. Utbildningarna och fortsatt stöd bygger kunskap och verktyg för att uppnå de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

images/maddeFireball.jpg

Utbildning och rådgivning

Vi erbjuder utbildning, kurser och rådgivning i hållbar hästverksamhet som innefattar, Ekonomisk hållbarhet, Miljömässig hållbarhet och Social hållbarhet.

Läs mer
images/bildpavagen.jpg

Hållbarhetsplaner

Målet är att bygga en välformulerad hållbarhetsplan. Utbildningarna och stöd bygger kunskap och verktyg för att uppnå de 17 hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Läs mer
images/bildpafoders.jpg

Foderrådgivning

Olika hästar har olika näringsbehov. Som oberoende foderrådgivare är vår främsta uppgift att hjälpa dig optimera ditt foderinköp baserat på din hästs näringsbehov.

Läs mer

Vår hållbara hästgård

Ecostables säte är på Älvasjöholme Hästgård. Hästgården skall vara en miljömässigt, socialt, och ekonomiskt hållbar hästverksamhet. Vi inspireras av Hållbarhetsmålen för att vara så hållbara som möjligt.

images/SDG5.jpeg

Hållbarhetsmål 5

Jämställdhet

Älvasjöholme Hästgård är en jämställd organisation. En grundvärdering för företaget är att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar utveckling av verksamheten. I vårt fall handlar det exempelvis om en rättvis fördelning mellan inflytande and beslutsfattande, fördelning av arbetsuppgifter, och resurser. Detta genomförs genom t.ex. tydliga strukturer, rutiner och arbetsvillkor som följer lagar och regler.

images/SDG7.jpeg

Hållbarhetsmål 7

Förnybar energi

I syfte att minimera koldioxidutsläpp och kostnader, använder sig verksamheten av solenergi i den utsträckning det är möjligt, och att endast förbruka den energi som krävs. Verksamheten strävar efter att inte använda fossila bränslen för elkonsumtion eller uppvärmning.

images/SDG8.jpeg

Hållbarhetsmål 8

Anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt

Det finns en tydlig organisationsstruktur, och anständiga arbetsvillkor för anställda. Det finns tydliga styrdokument, arbetsverktyg, rutiner, samt kort- och långsiktiga scheman på plats. Vi värnar om kollegor bl.a. genom utvecklingsplaner för en långsiktig karriär i branschen, samt för att minimera personalomsättning.

images/SDG15.jpeg

Hållbarhetsmål 15

Biologisk mångfald

Hästarna är av del av den biologiska mångfalden på gården. För att hästarna ska må bra, måste vi värna om våra lokala ekosystem och fortsatt främja resilienta ekosystem, genom att exempelvis återanvända det gödsel som kommer från djuren på gården till vallproduktion. Verksamheten strävar efter att ge hästarna möjligheten att närma sig deras naturliga beteende genom att gå i flock i gräshagar, en anpassad diet, och ett balanserat individuellt träningsschema.

Vad våra samarbetsparters säger

images/hovar-pratbubbla.png
images/testimonials-left-quote.png

"Ecostables - ett driftigt, seriöst och otroligt kunnigt gäng! En riktig ögonöppnare att förstå hur mycket både små och stora medel kan göra skillnad för att kunna bygga hållbart företagande." - Fanny, Always your friend

images/testimonials-right-quote.png

Kontakta oss

images/tillpresenationMadde.jpg

Madeleine Jönsson

Jag heter Madeleine. Jag driver företaget Ecostables, som främst fokuserar på att hitta hållbara lösningar till din hästverksamhet.

Som junior och young rider, tävlade jag i internationell hästhoppning, baserad i Belgien, och har startat upp till 145. Jag tävlade mestadels då i mellan- och södra Europa. Tävlandet och ridningen sattes på paus när jag började studera på SLU, till ekonom agronom.

Som student, fick jag mersmak för att arbeta med internationella frågor, med särskild inriktning på hållbart jordbruk, kopplat till miljö- och klimat.

Jag har erfarenhet av att stödja organisationer att jobba med miljö- och klimataspekter, och samtidigt bygga upp ekonomisk lönsamhet. Till exempel minska energikostnader genom att investera i solpaneler.

Jag skapar och utvecklar kreativa miljömässigt, sociala och ekonomiskt hållbara lösningar för olika organisationer och sektorer. Jag utgår ifrån de 17 hållbarhetsmålen, och hjälper er att utveckla en hållbarhet verksamhetsplan framåt.

Kontakta oss
images/viktoria.png

Victoria Berg

Jag heter Victoria och har gått hippologprogrammet inriktning ridhäst. Jag har idag en kombinerad tjänst där jag har hand om marknadsföring för Ecostables, erbjuder foderrådgivning samt tar hand om företagets tävlingshästar såsom skötsel, utfodring och träning.

För mig har alltid mitt hästintresse varit mer än bara ridning. Hållbart tänkande inom skötsel, utfodring och träning är grundläggande för att hästen ska kunna prestera.

Under min utbildning på hippologprogrammet växte mitt intresse för hur man bygger en hållbar häst där mitt stora fokus varit hästens näringsbehov och fodersmältningssystem. Har tidigare jobbat som foderrådgivare på Pavo och yrkeslärare på Sveriges ridgymnasium.

Som ecostables utfodringsrådgivare kan jag vägleda dig kring en optimal utfodring av din häst. Vi erbjuder även föreläsningar inom foder och hållbarhästverksamhet.

Kontakta oss